KOYULHİSAR

TARİH:
Koyulhisar, Sivas´ın Karadeniz iklim ve coğrafi bölgesine düşen ve ilin en kuzeyinde bulunan ilçesidir.
1923 yılından 1933 yılına kadar il olan Şebinkarahisar”a bağlı bir ilçeydi. Vilayetlerin yeniden düzenlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde birçok il ilçe haline getirilmiş, bu arada Şebinkarahisar”ın da 20 Mayıs 1933 tarih ve 2197 sayılıkanunla ilçe haline getirilmesiyle, bu tarihten sonra Koyulhisar, Sivas”a bağlanmıştır. Yerli halkın önemli bir bölümü civardaki diğer ilçelerde olduğu gibi Türkmen, Çepnilerdendir.
Koyulhisar; sırtını Dumanlı (Duman Baba, Hacı Bektaş Veli”nin Müridi) dağına verirken, fay hattı olarak bilinen Kelkitırmağına ayaklarını uzatmıştır. Sırtını verdiği dağ yamacındaki botanik yapı tamamen Karadeniz bölgesinin bitki yapısına uyarken, toprağının çok killi olması ve bölgenin dik yamaç yapısı nedeni ile sık sık heyelanlar meydana gelmekte, hatta bunlarafet bölgesi olarak tanımlanmaktadırlar.
Orman ve tabii güzellikleri ile çok zengin olmakla birlikte tarihi kalıntılarla ve geçmişle ilgili bulgular ve kayıtlar ise çok zayıftır. İlçe içinde bir anıt ve cami kalıntıları dışında kayda değer bir şey bulunmamaktadır.
Eğriçimen Yaylası”nda ve çevresinde paleontolojik zamandan (kireçli zaman ve sonrası) kalma deniz yaratıklarıfosilleri bulunabilmektedir.
1939 Erzincan depremi ve etkisi: Erzincan’da 26-27 Aralık 1939”da meydana gelen ve 52,5 saniye süren büyük depremde, Koyulhisar’da taş taş üstünde kalmamıştır. Sabaha karşı saat 2.00 sıralarında olan bu 7,9 (MS=7,9) büyüklüğündeki depremde Erzincan ve çevresinde 116.720 konut yıkılmış, 32.962 kişi hayatını kaybetmiştir. Koyulhisar, deprem sonrası yer değiştirerek yeniden yapılanmıştır.
EKONOMİ
Geçimini ormancılık, hayvancılık ve tarımla yaparken, sanayileşme ise bulunduğu coğrafi durum ve tipik kente göç etme sebebi ile gelişememiştir.
İlçede orman işletmesi bulunmaktadır. Çarşı esnafı ise ilçenin genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdadır. Bir banka şubesi yanında, telekomünikasyon, kırtasiye, arzuhalci, postane vs. yanında benzin istasyonu ve servis noktaları da bulunmaktadır.
Çevre arazide altın maden araştırma yapıldığı ve “eldoradogold” adlı yabancı bir şirket tarafından da etüt çalışmaları planlandığı belirlenmiştir.
TARİHÇE
Şehrin geçmişi ilkçağ uygarlıklarına dayanmaktadır. Dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kolonya, Koyulhisar”ın eski adıdır. Anadolu”nun Türkler tarafından fethinden sonra bu bölge de kısa süre içinde Türkleşmiştir. Oğuz Türkmen boylarından Çepniler Horasan ve Kürtün yoluyla gelerek Koyulhisar ve civarına yerleşmiştir. Hacı Bektaş Velinin ilk müritlerinden olan ve 1240 yılında çıkan İshak Baba isyanına da katılan, Alevi İnanç Önderi Duman Baba burada yaşamış ve şehit olmuştur. Koyulhisar şehrinde iki adet kayda değer hisar (kale) vardır ki Kale-i Bala adındaki hisarı Fatih”in korkusundan Kızılbaş Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan yaptırmış olup kale, Koyulhisar’ın eski merkezindedir. Kale içlerinde altın kaplama bir hançer bulunmuştur. Fatih, Karadeniz fethi sırasında, Koyulhisar bölgesine küçük bir birlik göndermiştir. Bu birlikteki asker sayısı çok azdı. Birlik kaleye geldiğinde kaledeki asker sayısının kendilerinden 3 kat daha fazla olduğunu gördüler. Bunun üzerine bir akşam vakti Osmanlı birliği kalenin karşı tarafındaki koyun sürülerinin üzerlerine mum dikerler ve hücum için hazırlık yaparlar. Kaledeki askerler karşılarına baktıklarında yüzlerce ışık görürler ve büyük bir ordunun kendilerine doğru gelmekte olduğunu sanırlar. Herkes çok korkar ve komutanlarının emriyle tüm ordu ve halk kaleyi boşaltıp kaçmaya başlarlar. Bu sayede savaş yapılmadan Koyulhisar Osmanlı”ya bağlanmış olur.
Fethin ardından Fatih Koyulhisar”a (Şimdiki Yukarı Kale Köyüne) bir camii yaptırır(1461). Bu camiye imam hatip olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi”nin torunlarından birisini atar. Bu hatip aynı zamanda bölgenin kadısı, valisi de sayılmıştır. Osmanlı Devleti tarafından bu kişiye maaş bağlanmış, toprak verilmiş ve ev tahsis edilmiştir. Camiinin mali desteği Cumhuriyet dönemine kadar devlet tarafından karşılanıyordu. Mütevellisi de atanan hatip idi. Dolayısıyla camiye “Hatipli (Hatipoğlu) Camisi” adı verildi. Bu zatın torunları halen Yukarıkale ve Hacıilyas köylerinde yaşamaktadırlar.
Ermeni sürümü ile ilgili yabancı kayıtlarda ilçenin 20. yüzyıl başına kadar buranın tamamen Ermeni ve Rum ağırlıklı nüfusa sahip olduğunu iddia etmekle birlikte, halen yaşayan yaşlı yerli ahaliden alınan kaynaklar bunun tamamen tersi olduğunu ispat etmektedir. Koyulhisar”da Rum Nüfus Ermeni Nüfusa nazaran çok daha fazlaydı.
Erken Hristiyanlık döneminde adı Nicopolis (Anniaca) olup, bir manastır bulunurdu. Bir keşiş olan Johannes Hesychastes 454”de burada doğdu.
(Visited 247 times, 1 visits today)
0 Resimler
0 subscribers
247 views
Resim Gönder
Bize Resim Gönderirmisiniz?
Merhaba
Yayınlanmasını İstediğiniz Resimleri Gönderirmisiniz? Watsapp Numaramız +90 531 408 58 58