ULAŞ

U L A Ş TARİHÇESİ
Ulaş İlçesinin yerleşim tarihi  oldukça eskidir. Kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, ilk olarak İskanlar  dönemine rastlamaktadır. Selçuklu Hanı kalıntıları ilçenin önemli bir ticaret merkezi olduğunu göstermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Osmanlılara bağlanan ve yerleşim merkezi, bu dönemle de önemini sürdürmüş ve Bağdat yolu ile batı ve doğu bağlantısını kurmuştur.
Önemli bir yerleşim merkezi olan Ulaş İlçesi Cumhuriyet döneminde doğudan ve batıdan ( Bulgaristan ve Yugoslavya dan)  gelen göçmenlerin yerleşmesiyle nüfusunu artırmıştır.
İlçenin adını alışında çeşitli rivayetler anlatılmaktadır.
Bu rivayetler ;
Ulaş İlçesi geniş bir vadi içerisinde olup; Selçuklular doğu seferinden dönüşünde İlçede konaklamaları esnasında “ ARTIK HEDEFİMİZE  ULAŞTIK “  deyimiyle Ulaş ismini aldığı rivayet olunmaktadır.
Munzur Dağı silsilesini takip ederek  bitim noktası olan Tecer Dağına geldiklerinde “  ARTIK SONA ULAŞTIK “  deyimiyle Ulaş ismini aldığı  anlatılmaktadır.
Ulaş İlçesi 3644 Sayılı Kanunla 09.05.1990 tarihinde ilçe olup, 29.07.1991  tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.
Ulaş İlçesinin  yüzölçümü  1169 km2 olup, denizden ortalama yüksekliği  1350 metredir. İklim şartları oldukça ağırdır. Kışları uzun ve sert ve kar yağışlıdır. Yazları  ise genellikle sıcak ve kuraktır. Yılda  ortalama sıcak geçen gün sayısı 70-80 gündür.
Ulaş İlçesinin  nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15.283 olup, İlçe merkezinin nüfusu ise 3.386’dır.

(Visited 209 times, 1 visits today)
0 Resimler
0 subscribers
209 views
Resim Gönder
Bize Resim Gönderirmisiniz?
Merhaba
Yayınlanmasını İstediğiniz Resimleri Gönderirmisiniz? Watsapp Numaramız +90 531 408 58 58